Khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

Shopify không lưu mặt hàng trong giỏ hàng của khách tại thời điểm họ bỏ dở thanh toán.

Chỉ khôi phục được giao dịch thanh toán bỏ dở trên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến, kênh bán hàng Nút Mua và Kênh bán buôn Plus. Những giao dịch thanh toán bỏ dở trong Shopify POS hoặc kênh bán hàng bên thứ ba sẽ không nhận được email khôi phục giao dịch thanh toán.

Rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở để tìm ra mẫu hình gợi ý lý do khách hàng không hoàn tất đơn hàng.

Giao dịch thanh toán bỏ dở được lưu trong trang quản trị Shopify trong vòng ba tháng. Giao dịch thanh toán bỏ dở quá ba tháng bị xóa khỏi trang quản trị vào thứ Hai hằng tuần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Xem sự kiện thanh toán trong giao dịch thanh toán bỏ dở

Sự kiện thanh toán được lưu trong lịch sử giao dịch thanh toán bỏ dở đối với mỗi lần khách hàng cố gắng thanh toán đơn hàng. Bạn có thể mở rộng sự kiện thanh toán để xem thêm chi tiết.

Sự kiện thanh toán có thể hữu ích nếu khách hàng cố đặt hàng và không thể thanh toán. Nếu khách hàng liên hệ với bạn vì giao dịch thanh toán không thành công, bạn có thể xem thông tin chi tiết về sự kiện thanh toán và sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng.

Nếu khách hàng thanh toán thành công tại trang thanh toán, hãy vào lịch trình đơn hàng để xem sự kiện thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.

 2. Nhấp vào giao dịch thanh toán bỏ dở.

 3. Cuộn đến Lịch sử.

 4. Nhấp vào một sự kiện thanh toán.

Gửi email chứa liên kết đến giao dịch thanh toán bỏ dở cho khách hàng theo cách thủ công

Bạn có thể gửi email chứa liên kết đến giỏ hàng bị bỏ quên cho khách hàng theo cách thủ công để họ có thể hoàn tất thanh toán nếu muốn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.

 2. Nhấp vào mã giao dịch thanh toán bạn muốn khôi phục.

 3. Nhấp vào Send a cart recovery email (Gửi email nhắc hoàn thành giỏ hàng).

 1. Không bắt buộc: Bạn có thể nhập tin nhắn tùy chỉnh và nhấp vào hộp bên cạnh mỗi địa chỉ email bạn muốn gửi bản sao đến.

 2. Nhấp vào Review email (Xem lại email).

 3. Xem lại email và nhấp vào Send notification (Gửi thông báo) hoặc nhấp vào Back (Quay lại) để thay đổi.

Trạng thái khôi phục trên trang Giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ chỉ cập nhật để hiển thị là đã khôi phục nếu khách hàng hoàn tất đơn hàng bằng liên kết đó.

Tự động gửi email chứa liên kết đến giao dịch thanh toán bỏ dở cho khách hàng

Bạn có thể tự động gửi email cho khách hàng sau khi họ bỏ dở thanh toán. Mỗi email chứa một liên kết đến giỏ hàng bị bỏ quên của khách hàng, cho phép họ hoàn tất thanh toán nếu muốn. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu email bằng cách thêm logo hoặc thay đổi bảng phối màu.

Khách hàng không nhận được email khôi phục đối với giao dịch thanh toán bỏ dở trong những trường hợp sau:

 • Nếu khách hàng tiềm năng tạo một hoặc nhiều giao dịch thanh toán bỏ dở và hoàn tất một giao dịch trước khi email khôi phục được gửi đi, email sẽ không được gửi nữa.
 • Nếu xảy ra lỗi xử lý thanh toán khi khách hàng cố gắng hoàn tất thanh toán, email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu cửa hàng không hỗ trợ vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng, email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu bạn cho phép khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email trên trang thanh toán và khách hàng chọn nhập số điện thoại, bạn sẽ không thể gửi email.
 • Nếu tất cả sản phẩm trên trang thanh toán không còn hàng để mua (ví dụ: kho hàng trống), email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu tất cả sản phẩm trên trang thanh toán đều miễn phí và khách hàng không truy cập trang vận chuyển để thêm phí vận chuyển hoặc phí vận chuyển cũng miễn phí, email sẽ không được gửi đi.

Nếu bạn đã định cấu hình cửa hàng để tự động gửi email khôi phục, trang Giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ chứa chú giải công cụ để giải thích lý do email khôi phục không được gửi đi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Giao dịch thanh toán bỏ dở, đánh dấu vào Tự động gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở.
 2. Ở mục Người nhận, chọn đối tượng bạn muốn gửi email khôi phục thanh toán:

  • Bất cứ ai bỏ dở giao dịch thanh toán
  • Những người đăng ký email bỏ dở thanh toán
 3. Ở mục Gửi sau, chọn số giờ Shopify cần chờ trước khi gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở:

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem lại trạng thái của mỗi email về đơn hàng bị bỏ dở bằng cách truy cập Đơn hàng và nhấp vào Giao dịch thanh toán bỏ dở. Trạng thái của từng email khôi phục xuất hiện trong cột Trạng thái email. Trạng thái của giao dịch thanh toán bỏ dở xuất hiện trong Trạng thái khôi phục.

Sau khi gửi email, giao dịch thanh toán được coi là đã khôi phục sau khi khách hàng hoàn thành đơn hàng. Khách hàng có thể nhấp vào liên kết khôi phục trong email hoặc tự hoàn tất thanh toán.

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở của Shopify giúp bạn hiểu rõ hơn mức độ hiệu quả của các email này trong việc đưa khách hàng trở lại để hoàn thành giao dịch. Báo cáo này có trong mục Tiếp thị của Shopify.

Báo cáo này cho bạn biết có bao nhiêu phiên và đơn hàng đã hoàn tất bắt nguồn từ email nhắc nhở. Bạn cũng có thể xem những thông tin như tỷ lệ chuyển đổi, tổng doanh số, giá trị đơn hàng trung bình, số lượng sản phẩm đã bán trung bình và số lượng khách hàng là người mua lần đầu.

Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu từ ngày 18/11/2019 trở đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí