Dịch trang trạng thái đơn hàng

Bạn có quyền kiểm soát đối với ngôn ngữ được sử dụng trong trang trạng thái đơn hàng tương tự như quyền kiểm soát các phần còn lại của cửa hàng Shopify. Nếu bạn đã dịch toàn bộ ngôn ngữ trong chủ đề, trang trạng thái đơn hàng của bạn đang ở ngôn ngữ bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể dịch từng dòng tin nhắn nếu văn bản mặc định không phù hợp với thương hiệu. Ví dụ, dòng đầu tiên của trang trạng thái đơn hàng là "Cảm ơn bạn, Duy" nhưng có thể được dịch thành "Cảm ơn Duy!".

Làm theo Thay đổi từ ngữ trong chủ đề để tùy chỉnh bản dịch và từ ngữ. Các trường trạng thái đơn hàng nằm trong tab Thanh toán và hệ thống từ đề mục Lời cảm ơn ở bước thanh toán đến đề mục Chính sách cửa hàng ở bước thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí