Nhận thanh toán cho đơn hàng Shopify Markets Pro

Giao dịch của các đơn hàng Markets Pro đã thực hiện sẽ được thu hồi và kết hợp thành một khoản quyết toán vào ngày 1, 8, 15 và 22 mỗi tháng. Tiền quyết toán sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc. Đôi khi có thể mất thêm vài ngày để tiền xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu quyết toán không thành công, khoản quyết toán sẽ được thử lại trong vòng 72 giờ và bạn sẽ nhận được thông báo khi không thành công.

Bạn nhận quyết toán bằng đồng USD và chỉ đối với đơn hàng đã thực hiện. Để biết thêm thông tin, tham khảo Cách khiến đơn hàng đủ điều kiện cho quyết toán.

Nhận thanh toán

Xem giao dịch quyết toán và tìm hiểu cách xử lý hoàn tiền, đơn hàng đặt trước, thuế và thuế nhập khẩu.

Xem các khoản giao dịch quyết toán

Bạn có thể xem thông tin quyết toán và lịch quyết toán trên trang quản trị Shopify. Dữ liệu giao dịch bao gồm toàn bộ bản kê chi tiết về tất cả các loại chi phí cho từng đơn hàng đã thực hiện. Bản kê chi tiết các khoản phí bao gồm những thông tin sau:

Giao dịch Markets Pro hiển thị là Flow Commerce trên tài khoản ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Quyết toán.
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
 4. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 5. Chọn Markets Pro.

Tiền hoàn lại

Để hủy hoặc hoàn tiền đơn hàng Markets Pro, bạn cần hoàn lại toàn bộ số tiền đơn hàng đã được xử lý cho khách hàng. Nếu bạn hoàn tiền một phần đơn hàng và không hủy đơn hàng, đồng thời thực hiện phần còn lại của đơn hàng, thì đơn hàng sẽ đủ điều kiện cho quyết toán.

Bạn sẽ không được hoàn tiền phí giao dịch, thuế và thuế nhập khẩu của Markets Pro nếu đơn hàng đã được thực hiện. Để bồi thường một phần cho khách hàng, hãy hủy và hoàn tiền toàn bộ đơn hàng, đồng thời cân nhắc cung cấp cho khách hàng mã giảm giá[https://help.shopify.com/en/manual/discounts] cho lần mua hàng tiếp theo.

Thuế và thuế nhập khẩu

Thuế và thuế nhập khẩu được tính tại thời điểm thực hiện gói hàng. Nếu bạn hoàn tiền đơn hàng đã thực hiện và gửi đi thì Markets Pro sẽ không hoàn tiền bất kỳ khoản phí, thuế và thuế nhập khẩu nào.

Đơn hàng đặt trước

Đơn hàng đặt trước sẽ chỉ được quyết toán sau khi bạn thực hiện đơn hàng. Bạn chỉ nhận quyết toán đối với đơn hàng đã thực hiện. Nếu bạn sử dụng đơn đặt hàng trước trong kinh doanh, cân nhắc sử dụng thẻ để xác định đơn hàng đặt trước. Trạng thái quyết toán Yêu cầu thao tác sẽ hiển thị bên cạnh đơn hàng cho đến khi bạn thực hiện đơn hàng.

Nhãn vận chuyển Markets Pro

Nhãn vận chuyển Shopify Markets Pro đảm bảo xử lý thuế chính xác, thông quan suôn sẻ, phí vận chuyển chuyên biệt và thời gian trung chuyển nhanh hơn.

Nếu bạn thực hiện đơn hàng bằng nhãn vận chuyển không phải Markets Pro, thì tiền thuế đã thu khi thanh toán sẽ được trả cho bạn chung vào tiền quyết toán. Bạn có thể cần hoàn tiền thuế cho khách hàng. Khi sử dụng nhãn vận chuyển không phải Markets Pro, khách hàng của bạn sẽ có nguy cơ bị tính thuế gấp đôi hoặc bị giữ gói hàng tại hải quan.

Tính tiền quyết toán Markets Pro

Bạn có thể sử dụng phép tính sau để tính tiền quyết toán Markets Pro:

Total order cost(remitted tax/VAT + remitted duty + processing fee + currency conversion fee) = Amount paid

Ví dụ: Khi khách hàng đặt áo sơ mi với tổng chi phí 150 EUR, bản kê chi tiết đơn hàng là như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ vào ngày giao dịch sẽ được dùng để tính số tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ của bạn. Trong ví dụ này, 150 EUR là tổng số tiền đã quy đổi từ 158,97 USD (1 USD = 0,94364 EUR).

Khách hàng thanh toán cho những gì

 • một chiếc áo sơ mi có giá 120 EUR
 • phí đóng thuế 5 EUR (5,30 USD được giữ lại)
 • phí đóng thuế và thuế GTGT 10 EUR (giữ lại 10,60 USD)
 • chi phí vận chuyển quốc tế 15 EUR

Trong ví dụ này, khách hàng sẽ thanh toán 150 EUR cho Global-e. Global-e sẽ chuyển các khoản phí sau:

 • 10 EUR tiền thuế nhập khẩu/thuế GTGT cho chính phủ
 • 5 EUR tiền thuế cho cục hải quan

Bạn thanh toán cho những gì

 • Phí giao dịch 10,33 USD (6,5% tổng giá trị đơn hàng) được thanh toán dưới dạng phí xử lý Markets Pro.
 • Phí ngoại hối 3,62 USD (2,5%) được thanh toán để chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Phí ngoại hối được tính trên tổng giá trị đơn hàng (158,97 USD).

Bạn có thể thêm những số tiền này vào các khoản tiền do khách hàng thanh toán bằng cách điều chỉnh giá.

Sau khi trừ đi tất cả những khoản phí này, bạn sẽ nhận được 128,77 USD.

Bạn cần quyết định mức phí vận chuyển bạn muốn thu từ khách hàng. Markets Pro có các đề xuất về phí vận chuyển để giúp bạn đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Phí vận chuyển bạn thu từ khách hàng sẽ được bao gồm trong tiền quyết toán của bạn. Chi phí nhãn vận chuyển bạn mua sẽ bị trừ vào khoản quyết toán trong tương lai của bạn và hiển thị trong lịch trình đơn hàng.

Khiến đơn hàng Markets Pro đủ điều kiện cho quyết toán

Đơn hàng Markets Pro chưa thực hiện sẽ không có trong khoản quyết toán và có trạng thái quyết toán Yêu cầu thao tác cho đến khi bạn thực hiện đơn hàng. Đơn hàng sẽ được xem là đã thực hiện khi hãng vận chuyển và mã theo dõi được chỉ định cho đơn hàng trong Shopify và hãng vận chuyển quét nhãn vận chuyển của bạn. Nếu đơn hàng không được xử lý để quyết toán thì bạn có thể cần thực hiện thêm thao tác để khiến đơn hàng đủ điều kiện cho quyết toán.

Xem xét bảng sau để tìm hiểu thêm về lý do khiến đơn hàng không đủ điều kiện cho quyết toán, nhận thông tin chuyên sâu về các lý do có thể dẫn đến chậm quyết toán và những thao tác bạn cần thực hiện:

Khiến đơn hàng Markets Pro đủ điều kiện cho quyết toán
Lý do khoản quyết toán không đủ điều kiện Thao tác cần thực hiện
Bạn chưa thực hiện và gửi đơn hàng đi Thực hiện và gửi đơn hàng đi. Hãng vận chuyển cần quét nhãn vận chuyển của bạn. Nếu bạn mang gói hàng đến bưu điện, có thể mất tới 48 giờ thì đơn hàng mới được quét. Nếu đơn hàng của bạn là đơn hàng đặt trước thì đơn hàng sẽ chỉ đủ điều kiện cho quyết toán sau khi được thực hiện. Cân nhắc sử dụng thẻ để xác định đơn hàng đặt trước.
Đơn hàng của bạn không có thông tin theo dõi Thêm thông tin theo dõi cho đơn hàng. Mọi đơn hàng đều phải có mã theo dõi hợp lệ, trong đó tên hãng vận chuyển và hoạt động hiển thị trong mã theo dõi đó. Tình trạng không đủ điều kiện có thể xảy ra nếu bạn sử dụng công ty dịch vụ kho vận bên thứ ba và chưa nhập mã theo dõi.
Không có hoạt động của hãng vận chuyển Khi không có hoạt động của hãng vận chuyển, bạn cần liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển để đảm bảo họ đã nhận đơn hàng của bạn và đảm bảo thông tin theo dõi chính xác. Nếu bạn mang gói hàng đến bưu điện, có thể mất tới 48 giờ thì đơn hàng mới được quét.
Bạn chưa hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng Markets Pro Nếu đơn hàng bị hủy, bạn cần hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng. Đơn hàng đã hoàn tiền một phần sẽ không đủ điều kiện cho quyết toán. Bạn cần trả lại toàn bộ số tiền đã xử lý cho khách hàng.

Xem đơn hàng Markets Pro có trạng thái Yêu cầu thao tác

Bạn có thể xem và lọc đơn hàng Markets Pro có trạng thái Yêu cầu thao tác trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Quyết toán.
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Trạng thái quyết toán, sau đó chọn Yêu cầu thao tác.
 4. Không bắt buộc: Để lọc đơn hàng Markets Pro, thực hiện các bước sau:
  1. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
  2. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
  3. Chọn Markets Pro.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí