Nhận đợt chuyển từ một địa điểm

Khi nhận được hàng trong kho, bạn có thể sử dụng một đợt chuyển để đảm bảo đã nhận được mọi thứ như mong đợi. Ở đây, nhận hàng nghĩa là bạn nhận được mặt hàng, đánh giá mặt hàng đó và quyết định xem nên chấp nhận hay từ chối mặt hàng.

Khi bạn chấp nhận mặt hàng trong đợt chuyển, số mặt hàng trên trang Kho hàng sẽ được cập nhật. Khi bạn từ chối mặt hàng trong đợt chuyển, chẳng hạn như vì mặt hàng bị hư hại, số lượng hàng tồn kho của bạn sẽ không thay đổi.

Các bước thực hiện:

Các đợt chuyển Pending (Đang chờ xử lý), Partially Received (Đã nhận một phần) và Completed (Đã hoàn thành) được hiển thị trên trang Đợt chuyển. Nếu về sau bạn cần cập nhật một đợt chuyển, bạn có thể nhấp vào đợt chuyển và điều chỉnh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí