Thêm hoặc xóa ghi chú trong giỏ hàng của đơn hàng trên Shopify POS

Nếu khách hàng cung cấp cho bạn hướng dẫn đặc biệt hoặc gặp vấn đề về đơn hàng cụ thể mà bạn hoặc nhân viên cần lưu ý, bạn có thể đính kèm ghi chú vào đơn hàng trong quá trình thanh toán. Bạn cũng có thể thêm ghi chú vào đơn hàng đã hoàn tất trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS sau đó.

Thêm ghi chú khi đơn hàng vẫn trong giỏ hàng

Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng khi hàng vẫn còn ở trong giỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào nút ... ở góc trên bên phải:

  Nút menu giỏ hàng trên iPad - Shopify POS

 2. Chạm vào Add Note (Thêm ghi chú).

 3. Nhập ghi chú và chạm vào Done (Đã xong).

Xóa ghi chú trong giỏ hàng

Bạn có thể xóa ghi chú trong giỏ hàng khỏi đơn hàng khi hàng vẫn nằm trong giỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn không nhìn thấy ghi chú trong giỏ hàng, chạm vào nút ... ở góc trên bên phải mục Giỏ hàng của màn hình:

  Nút menu giỏ hàng trên iPad - Shopify POS

 2. Chạm vào biểu tượng - bên cạnh ghi chú:

  Xóa ghi chú trên iPad - Shopify POS

 3. Khi biểu tượng chuyển sang màu đỏ, chạm vào biểu tượng một lần nữa.

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng trên màn hình biên lai khi kết thúc giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình biên lai của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add note (Thêm ghi chú):

  Thêm ghi chú cho đơn hàng trên iPhone - Shopify POS

 2. Nhập ghi chú và chạm vào Done (Đã xong).

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng trên màn hình biên lai khi kết thúc giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình biên lai của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add note (Thêm ghi chú):

  Thêm ghi chú cho đơn hàng trên Android - Shopify POS

 2. Nhập ghi chú.

 3. Chạm vào dấu kiểm để thêm ghi chú cho đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí