คำอธิบายคอลัมน์ CSV ของสินค้าใน Transporter

คำอธิบายของคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV ของสินค้า

เพิ่มเติม: แอป Transporter มีให้บริการใน Shopify App Store สำหรับผู้ขาย Shopify Plus เท่านั้น

หากต้องการนำเข้าสินค้าไปยัง Shopify โดยใช้แอป Transporter คุณจำเป็นต้องมีไฟล์ CSV ที่มีเพียงประเภทของบันทึกนี้เท่านั้น

ไฟล์ตัวอย่าง CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของสินค้าตัวอย่าง: products.csv

โดยคุณสามารถใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง Transporter เพื่อสร้างไฟล์ CSV ดังกล่าวขึ้นมา หรือคุณสามารถทำตามรูปแบบที่อธิบายด้านล่างเพื่อสร้างไฟล์ด้วยตัวเองได้เช่นกัน

คำอธิบายของคอลัมน์

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV

ตารางอธิบายส่วนหัวคอลัมน์ CSV ของแต่ละรายการ
คอลัมน์ คำอธิบาย
Handle
(จำเป็นต้องมี)
รหัสเฉพาะสำหรับสินค้า ระบุสตริงที่อ่านได้โดยไม่มีช่องว่าง โดยทั่วไปแล้ว แฮนเดิลจะเป็นชื่อของสินค้าในรูปแบบตัวพิมพ์เล็กที่ไม่เว้นวรรคและไม่มีตัวอักษรพิเศษ และแทนที่ช่องว่างด้วยยัติภังค์ (-) ตัวอย่างเช่น titan-t-shirt) แฮนเดิลจะปรากฏใน URL สำหรับหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น https://titan.plus/products/titan-t-shirt) จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Title
(จำเป็นต้องมี)
ชื่อของสินค้า ตัวอย่างเช่น Titan t-shirt จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Body คำอธิบายสินค้า คุณสามารถเพิ่มแท็กการจัดรูปแบบ HTML ในคำอธิบายนี้ได้ ตัวอย่างเช่น “คุณจะดึงดูดความสนใจได้เมื่อใส่สวมเสื้อยืดจาก <b>ผ้าฝ้าย 100%</b>”
Vendor ชื่อของผู้ขายสินค้า ค่าเริ่มต้นคือชื่อของร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น Titan Incorporated
Category หมวดหมู่สินค้าสามารถใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันอัตโนมัติ ช่วยคุณกรองสินค้าใน Shopify admin และช่วยคำนวณภาษีได้ โดยสินค้าหนึ่งชิ้นกำหนดได้เพียงหนึ่งหมวดหมู่เท่านั้น
Tags สตริงของแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้สำหรับการกรองและการค้นหา แท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคแต่ละรายการมีจำนวนตัวอักษรได้สูงสุด 255 ตัว ตัวอย่างเช่น Emotive, Flash Memory, MP3, Music ค่าเริ่มต้นคือ “”
Template Suffix ส่วนต่อท้ายของเทมเพลตที่หน้าร้านออนไลน์ของคุณใช้เพื่อแสดงสินค้าและตัวเลือกสินค้าต่างๆ ซึ่งเทมเพลตเริ่มต้นจะมีชื่อว่า product โดยที่ไม่มีส่วนต่อท้ายใดๆ หากต้องการใช้เทมเพลตเริ่มต้นนี้ ให้เว้นว่างในคอลัมน์ดังกล่าวไว้ หากต้องการใช้เทมเพลตอื่น ให้ป้อนชื่อส่วนต่อท้ายของเทมเพลตนั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้เทมเพลตที่มีชื่อว่า product.mysuffix ก็ให้ป้อน mysuffix
Published Scope

ระบุว่าสินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Shopify POS (Point of Sale) หรือไม่ ค่าที่ถูกต้อง:

 • web - สินค้าไม่พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Shopify POS
 • global - สินค้านี้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Shopify POS นี่คือค่าเริ่มต้น

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Published ไม่ว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายสำหรับร้านค้าออนไลน์หรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • true - สินค้าพร้อมจำหน่ายสำหรับร้านค้าออนไลน์
 • false - สินค้านี้ไม่พร้อมจำหน่ายสำหรับร้านค้าออนไลน์ (เมื่อมีการตั้งค่าคอลัมน์นี้เป็นไม่ถูกต้อง อย่าระบุค่าสำหรับ เผยแพร่เมื่อ

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Published At วันและเวลา (รูปแบบ ISO 8601) เมื่อสินค้ามีพร้อมจำหน่ายสำหรับร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเช่น 2007-12-31T19:00:00-05:00 ห้ามระบุค่าสำหรับคอลัมน์นี้เมื่อPublished ถูกตั้งค่าเป็น false
Option1 Name ชื่อคุณสมบัติของสินค้าแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ขนาด สี และ วัสดุ ความยาวสูงสุด: 255 ตัวอักษร
Option1 Value ค่าของตัวเลือกสินค้าแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ขนาดเล็ก สีแดง และ ขนสัตว์
Option2 Name ชื่อคุณสมบัติของสินค้าแบบกำหนดเอง เช่น ขนาด สี และวัสดุ ความยาวสูงสุด 255 ตัวอักษร
Option2 Value ค่าของตัวเลือกสินค้าแบบกำหนดเอง
Option3 Name ชื่อคุณสมบัติของสินค้าแบบกำหนดเอง เช่น ขนาด สี และวัสดุ ความยาวสูงสุด 255 ตัวอักษร
Option3 Value ค่าของตัวเลือกสินค้าแบบกำหนดเอง
Variant SKU รหัสเฉพาะสำหรับตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อ (ซึ่งรวม Variant Fulfillment Service ) จึงจำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag ชื่อตัวเลือกสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์ด้าน SEO และใช้สำหรับชื่อที่จะปรากฏในเครื่องมือค้นหา หากคุณไม่ได้ระบุค่าเอาไว้ ตามค่าเริ่มต้นของระบบก็คือจะใช้ค่าในคอลัมน์ Title

ค่า Metafields Global Title Tag จะปรากฏในแท็กชื่อเนื้อหาอย่างย่อ (<meta name='title'>) ในรหัสของหน้าสินค้าในร้านค้าของคุณ หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้าในชื่อนี้เนื่องจากไม่มีแท็กเนื้อหาอย่างย่อที่แยกต่างหากสำหรับตัวเลือกสินค้า หากต้องเปลี่ยนแปลงค่านี้ในภายหลัง คุณสามารถดำเนินการได้ในหน้าสินค้า ดูที่การเพิ่มคำสำคัญสำหรับ SEO ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนสูงสุด: 70 ตัวอักษร
Metafields Global Description Tag คำอธิบายตัวเลือกสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์ด้าน SEO และใช้สำหรับคำอธิบายที่จะปรากฏในเครื่องมือค้นหา หากคุณไม่ได้ระบุค่าเอาไว้ ตามค่าเริ่มต้นของระบบก็คือจะใช้ค่าในคอลัมน์ Body

ค่า Metafields Global Description Tag จะใช้ในแท็กคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ (<meta name='description-of-product'>) ในรหัสของหน้าสินค้าในร้านค้าของคุณ หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้าในคำอธิบายนี้เนื่องจากไม่มีแท็กเนื้อหาอย่างย่อที่แยกต่างหากสำหรับตัวเลือกสินค้า หากต้องเปลี่ยนแปลงค่านี้ในภายหลัง คุณสามารถดำเนินการได้ในหน้าสินค้า ดูที่การเพิ่มคำสำคัญสำหรับ SEO ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนสูงสุด: 320 ตัวอักษร
Metafield Namespace คอนเทนเนอร์สำหรับชุดเมตาฟิลต์ หากต้องการนำเข้าเมตาฟิลด์ คุณต้องใส่ค่าในคอลัมน์เมตาฟิลด์ทั้ง 4 คอลัมน์ต่อไปนี้ Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value และ Metafield Type คุณควรกำหนดเนมสเปซแบบกำหนดเองสำหรับเมตาฟิลต์ของคุณเพื่อแยกจากเนมสเปซที่ใช้โดยแอปและ Shopify (รวมถึง global ค่าเริ่มต้น) ความยาวสูงสุด 20 อักขระ
Metafield Key ชื่อของเมตาฟิลด์ จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้เมื่อมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่ ความยาวสูงสุด: 30 ตัวอักษร
Metafield Value ข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้เมื่อมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่
Metafield Type ประเภทข้อมูลของเมตาฟิลด์ ค่าที่ถูกต้อง:
 • string
 • integer
 • json_string

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้เมื่อมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่

Variant Grams น้ำหนักของตัวเลือกสินค้ามีหน่วยเป็นกรัม หากคุณเว้นคอลัมน์นี้ว่างไว้ ตามค่าเริ่มต้นจะกำหนดเป็น 0 อย่าใส่หน่วยน้ำหนัก (ก.) ในค่านี้ สำหรับการวัดน้ำหนักอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรัม ให้ใช้คอลัมน์นี้Variant Weight แทน ห้ามใช้คอลัมน์ Variant Weight Unit ที่มีคอลัมน์นี้
Variant Inventory Tracker อธิบายวิธีการติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • Shopify - Shopify ติดตามการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลัง
 • fulfillment-service-handle - การเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังจะถูกติดตามนอก Shopify โดยบริการจัดการคำสั่งซื้อ ค่าในคอลัมน์นี้ต้องตรงกับค่าในคอลัมน์Variant Fulfillment Service

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Variant Inventory Qty จำนวน (จำนวนเต็มบวก) ของตัวเลือกสินค้าที่พร้อมจำหน่าย ตัวอย่างเช่น 5 ค่าเริ่มต้นคือ 0 หากคุณเว้นคอลัมน์นี้ว่างไว้ ระบบจะตั้งค่าเป็น 0 หากสินค้าคงคลังของคุณไม่ได้รับการติดตามโดย Shopify (ที่เป็น Variant Inventory Tracker คอลัมน์ถูกกำหนดค่าเป็น false) ให้เว้นคอลัมน์นี้ว่างไว้ จำนวนสินค้าคงคลังจะถูกนำไปใช้กับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของร้านค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดูการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV
Variant Inventory Policy ไม่ว่าลูกค้าสั่งซื้อตัวเลือกสินค้าได้เมื่อสินค้าหมดสต็อกได้หรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • deny - ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อตัวเลือกสินค้าได้ หากสินค้าหมดสต็อก นี่คือค่าเริ่มต้น
 • continue - ลูกค้าสามารถสั่งตัวเลือกสินค้าได้ หากสินค้าหมดสต็อก

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

ต้นทุนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า บันทึกต้นทุนของตัวเลือกสินค้า
Variant Fulfillment Service บริการจัดการคำสั่งซื้อที่จัดการตัวเลือกสินค้า เมื่อมีการสั่งซื้อ ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • manual - คุณจัดการคำสั่งซื้อสำหรับตัวเลือกสินค้าด้วยตนเอง นี่คือค่าเริ่มต้น หากคุณเว้นคอลัมน์นี้ว่างไว้ จะมีการกำหนดค่านี้ตามค่าเริ่มต้น
 • handle of the fulfillment service - บริการจัดการคำสั่งซื้อจะจัดการคำสั่งซื้อสำหรับตัวเลือกสินค้า หากใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อ คุณต้องใส่คอลัมน์ Variant SKU ด้วยเช่นกัน

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Variant Price ราคาของตัวเลือกสินค้า
การเปรียบเทียบราคาของตัวเลือกสินค้า การเปรียบเทียบหรือราคาที่แนะนำของตัวเลือกสินค้า
Variant Requires Shipping ไม่ว่าจำเป็นจะต้องจัดส่งตัวเลือกสินค้าหรือไม่ ค่าที่ถูกต้อง:
 • true - ลูกค้าจำเป็นต้องระบุที่อยู่ เมื่อสั่งซื้อตัวเลือกสินค้านี้ นี่คือค่าเริ่มต้น
 • false - ไม่จำเป็นต้องใส่ที่อยู่ของลูกค้า

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Variant Taxable เมื่อมีการขายตัวเลือกสินค้าจะเรียกเก็บภาษีหรือไม่ ค่าที่ถูกต้อง:
 • true - เรียกเก็บภาษี นี่คือค่าเริ่มต้น
 • false - ไม่มีการเรียกเก็บภาษี

ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า

Variant Barcode บาร์โค้ด, UPC, หรือหมายเลข ISBN สำหรับตัวเลือกสินค้า
Image Attachment รูปภาพที่เข้ารหัส Base64
Image Src

URL สำหรับรูปภาพสินค้า (ตัวอย่างเช่น http://titan.plus/images/product-image.png) ไม่รองรับ URL ที่ไม่ใช่ HTTP แอป Transporter จะดาวน์โหลดรูปภาพระหว่างที่นำเข้าและอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณ รูปภาพสามารถเป็นรูปแบบ .png, .gif หรือ .jpg ได้ หลังจากอัปโหลดรูปภาพแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ได้ หากคุณมีรูปภาพเฉพาะตัวเลือกสินค้า ให้เพิ่มรูปภาพเหล่านั้นไปยังคอลลัมน์ Variant Image

หากต้องการอัปโหลดหลายรูปภาพสำหรับสินค้าเพียงรายการเดียว ให้สร้างแถวใหม่สำหรับแต่ละรูปภาพ ในแต่ละแถว ให้ป้อนแฮนเดิลสำหรับสินค้าในคอลัมน์ Handle และ URL สำหรับรูปภาพในคอลัมน์นี้ หากต้องการใส่ข้อมูลอื่นใดสำหรับรูปภาพนั้น (ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้ง) ให้ป้อนข้อมูลลงในคอลัมน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Image Position ตัวเลขแสดงคำสั่งซื้อ ที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏบนหน้าสินค้าของหน้าร้านของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ให้ป้อน 1 หากคุณต้องการให้รูปภาพดังกล่าวปรากฏเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น
Image Alt Text ข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพสั้นๆ หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏในร้านของคุณแทน นอกจากนี้ ข้อความแสดงแทนจะถูกใช้โดยเครื่องมือค้นหาสำหรับ SEO และโดยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่ออธิบายรูปภาพให้แก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา สูงสุด: 512 ตัวอักษร
Variant Image URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า ในแถวหนึ่งของตัวเลือกสินค้า ให้ป้อน URL สำหรับรูปภาพตัวเลือกสินค้าในคอลัมน์นี้ ตัวเลือกสินค้าสามารถมีรูปภาพได้เพียงรูปเดียวเท่านั้น
Variant Weight จำนวนที่เป็นน้ำหนักของตัวเลือกสินค้า ห้ามใช้คอลัมน์นี้กับคอลัมน์ Variant Grams ค่าเริ่มต้นคือ 0 อย่าใส่หน่วยน้ำหนักในค่า ใช้คอลัมน์ Variant Weight Unit เพื่อระบุหน่วยน้ำหนัก ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีน้ำหนัก 100 ปอนด์ (45 กก.) และVariant Weight Unit ถูกตั้งเป็น lb ให้ป้อน 100 ในคอลัมน์นี้
Variant Weight Unit หน่วยวัดที่ใช้กับน้ำหนักของตัวเลือกสินค้าในคอลัมน์ Variant Weight ค่าที่ถูกต้องคือ ก. กก. ออนซ์ และปอนด์ ค่าเริ่มต้นคือหน่วยวัดเริ่มต้นของร้านค้าของคุณ ห้ามใช้Variant Weight Unit กับคอลัมน์ Variant Grams
Variant Tax Code รหัสภาษีของ Avalara สำหรับสินค้า พารามิเตอร์นี้ใช้กับร้านค้าที่ได้ติดตั้งแอป Avalara AvaTax เท่านั้น ตัวอย่างเช่น รหัสภาษีจริงที่ถูกต้องคือ P000000

ชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ CSV ของคุณจำเป็นต้องใส่คำ product (ชื่อของประเภทออบเจ็กต์ที่มี) ตัวอย่างเช่น myproducts.csv ไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ UTF-8

ตัวเลือกสินค้าหลายรายการ

หากคุณมีตัวเลือกสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ คุณจำเป็นต้องสร้างแถวเพื่ออธิบายตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ

ในแถวสินค้า:

 • ป้อนชื่อตัวเลือกในคอลัมน์ชื่อตัวเลือก (ตัวอย่างเช่น ป้อน Color ใน Option1 Name)
 • ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยรวม เช่น Handle, Title และ Type

ในแถวตัวเลือกสินค้า:

 • ป้อนแฮนเดิลของสินค้าในคอลัมน์ Handle
 • ห้ามซ้ำชื่อตัวเลือก (ตัวอย่างเช่น Option1 Name, Option2 Name) ในแถวตัวเลือกสินค้า
 • ป้อนค่าตัวเลือกในคอลัมน์ค่าตัวเลือก (ตัวอย่างเช่น หากป้อน Color เป็นชื่อของคุณใน Option1 Name แล้ว คุณก็สามารถป้อนค่าต่างๆ ใน Option1 Value ได้ เช่น White, Black หรือ Blue)

ตัวอย่างเช่น:

Screenshot of a product with multiple variants

รูปภาพหลายรูป

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพหลายรูปสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ (ที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า) ให้สร้างแถวสำหรับแต่ละรูปภาพ ในแต่ละแถวให้ป้อนแฮนเดิลสำหรับสินค้าในคอลัมน์ Handle และ URL สำหรับรูปภาพในคอลัมน์ Image Src หากต้องการใส่ข้อมูลอื่นใดสำหรับรูปภาพนั้น (ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้ง) ให้ป้อนข้อมูลลงในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ในคอลัมน์ Image Position)

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้สร้างแถวสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ ในแถวตัวเลือกสินค้าแต่ละแถวให้ป้อนแฮนเดิลสำหรับสินค้าในคอลัมน์ Handle และ URL สำหรับตัวเลือกสินค้าในคอลัมน์ Variant Image คุณสามารถนำเข้ารูปภาพได้เพียงหนึ่งรูปภาพต่อตัวเลือกสินค้าเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

เมตาฟิลต์หลายรายการ

หากต้องการนำเข้าหลายเมตาฟิลต์สำหรับสินค้าเพียงรายการเดียว ให้สร้างแถวสำหรับแต่ละเมตาฟิลด์ ในแต่ละแถว ให้ใส่แฮนเดิลสำหรับสินค้าในคอลัมน์ Handle และเมตาฟิลด์ในคอลัมน์ที่เหมาะสม แต่ละบรรทัดใหม่ควรมีข้อมูลในคอลัมน์ Handle และคอลัมน์เมตาฟิลต์ทั้งหมดเท่านั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการนำเข้าสินค้าหนึ่งชิ้นที่มีตัวเลือกสินค้า 3 ตัวเลือก สินค้ามี 2 เมตาฟิลต์ที่เรียกว่า Surf Shoe Co และ Rubber ซึ่งตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมีเมตาฟิล์มเดียว

ภาพหน้าจอของสินค้าที่มีเมตาฟิลต์ตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV ตัวอย่างของสินค้าที่มีหลายเมตาฟิลต์เพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี