Thiết lập phí vận chuyển

Khi bạn thực hiện đơn hàng qua Mạng lưới giao hàng Shopify, chi phí thực hiện và vận chuyển được cộng vào và tính cho bạn trong hóa đơn Shopify hằng tháng. Để bù đắp những chi phí này, bạn cần quyết định một chiến lược định giá vận chuyển phù hợp với doanh nghiệp.

Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng phương pháp định giá theo khu vực để xác định chi phí vận chuyển. Để biết thêm thông tin về cách tính các khoản cước phí, tham khảo Thanh toán và định giá.

Khả năng vận chuyển của Shopify

Cài đặt vận chuyển của Shopify có trọng tâm là các hồ sơ vận chuyển. Hồ sơ vận chuyển cho phép bạn tạo phí vận chuyển cụ thể cho sản phẩm bạn thêm vào hồ sơ đó. Mọi sản phẩm không được thêm vào hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh đều sử dụng mức phí vận chuyển bạn thiết lập trong hồ sơ vận chuyển chung.

Trong mỗi hồ sơ, bạn có thể tạo khu vực vận chuyển. Khu vực vận chuyển chỉ định khu vực nào nhận được mức phí vận chuyển nào. Ví dụ: Bạn có thể tạo một khu vực vận chuyển cho Hoa Kỳ được miễn phí vận chuyển và khu vực khác của Canada có phí vận chuyển cố định 5 USD. Khu vực vận chuyển có thể dựa trên quốc gia hoặc tiểu bang. Nếu cần chỉ định khu vực vận chuyển theo mã bưu chính, bạn có thể sử dụng ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Trong mỗi khu vực vận chuyển, bạn có thể tạo các nhóm địa điểm có chung một mức phí vận chuyển. Điều này cho phép bạn thu mức phí vận chuyển khác nhau dựa trên địa điểm thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển cho áo phông khuyến mãi được miễn phí vận chuyển nếu thực hiện từ nhà kho Florida, nhưng tính phí 5 USD nếu thực hiện từ nhà kho New York.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hồ sơ vận chuyển.

Miễn phí vận chuyển

Một chiến lược vận chuyển thường gặp là kết hợp chi phí thực hiện và vận chuyển vào giá sản phẩm rồi đưa ra miễn phí vận chuyển khi thanh toán. Điều này giúp đơn giản hóa phí vận chuyển và có thể sử dụng để tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn.

Để biết thêm thông tin về thiết lập miễn phí vận chuyển, tham khảo Tạo giá miễn phí vận chuyển.

Thu phí vận chuyển cố định

Có thể sử dụng mức cố định để đặt phí vận chuyển riêng cho một số sản phẩm, khu vực hoặc địa điểm thực hiện cụ thể. Bạn cũng có thể thêm điều kiện dựa trên giá hoặc trọng lượng để tính phí vận chuyển cố định khác nhau cho các đơn hàng có các giá trị hoặc trọng lượng khác nhau.

Mức cố định giúp đơn giản hóa phí vận chuyển, nhưng có thể dẫn đến việc khách hàng bị thu phí vận chuyển quá nhiều hoặc quá ít, tùy thuộc vào chi phí thực tế.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập phí vận chuyển cố định, tham khảo Tạo phí vận chuyển cố định.

Nếu bạn cần hỗ trợ xác định phí vận chuyển cố định, liên hệ với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng.

Tính giá giao hàng thực tính

Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc tính phí thực tính trong trang thanh toán, liên hệ với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng để biết cách thiết lập phù hợp nhất dành cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí