Thông báo lượng hàng trong kho thấp của Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể thiết lập thông báo hàng trong kho trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) để thông báo cho bạn khi lượng hàng trong kho của một sản phẩm đạt đến số ngày dự kiến còn lại trước khi hết hàng. Ví dụ: Bạn có thể định cấu hình thông báo khi trung tâm xử lý đơn hàng SFN ước tính 30 ngày nữa, lượng hàng trong kho còn lại của một sản phẩm sẽ bán hết.

Lịch sử bán hàng của sản phẩm và số lượng hàng sẵn có trong kho tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN được dùng để ước tính số ngày còn lại cho đến khi SFN hết hàng trong kho để bán.

Thiết lập thông báo lượng hàng trong kho thấp cho SFN

Để nhắc bạn bổ sung hàng lưu kho tại các trung tâm xử lý đơn hàng SFN, bạn có thể thiết lập thông báo lượng hàng trong kho thấp dựa trên số ngày ước tính mà hàng trong kho còn sẵn có tại các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Thông báo lượng hàng trong kho thấp hiển thị trong ứng dụng SFN trên tab Tổng quanHàng trong kho.

Khi định cấu hình thông báo lượng hàng trong kho thấp, hãy cân nhắc những điều sau:

  • mất bao lâu để nhận được sản phẩm từ đơn vị cung ứng
  • mất bao lâu để chuẩn bị vận chuyển hàng trong kho đến SFN
  • mất bao lâu sản phẩm đến SFN và được nhân viên SFN xử lý

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào tab Cài đặt.
  3. Trong mục Hàng trong kho, đặt số ngày tối thiểu tương xứng với lượng hàng trong kho mà bạn muốn đối với sản phẩm.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi định cấu hình thông báo lượng hàng trong kho thấp, bạn sẽ nhận được thông báo khi lượng hàng trong kho còn lại của một sản phẩm đạt đến số ngày tối thiểu mà bạn đã định cấu hình. Nếu bạn muốn trung tâm xử lý đơn hàng SFN tiếp tục thực hiện sản phẩm, hãy tạo một đợt chuyển về và bổ sung hàng trong kho đến SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí