Tổng quan về bán hàng trực tiếp

Bạn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của Shopify POS với mọi gói đăng ký Shopify mà không mất thêm phí. Nếu bạn muốn thêm tính năng bán lẻ, cửa hàng của bạn cần sử dụng gói Shopify trở lên.

Tính năng cơ bản của Shopify POS theo thiết bị

Shopify POS có nhiều tính năng trên các thiết bị iPad, iPhone và Android. Xem bảng so sánh thiết bị sau để quyết định thiết bị nào có tính năng bạn cần:

Tính năng iPad iPhone Android
Tạo giỏ hàng
Duyệt xem sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
Thêm địa chỉ giao hàng
Có thể thêm là ghi chú đơn hàng, rồi thêm vào từ trang quản trị Shopify

Có thể thêm là ghi chú đơn hàng, rồi thêm vào từ trang quản trị Shopify
Thêm chi phí vận chuyển
Có thể thêm là mặt hàng bán nhanh

Có thể thêm là mặt hàng bán nhanh
Bán thẻ quà tặng
Chỉ có thẻ quà tặng kỹ thuật số
Chỉnh sửa giỏ hàng
Thêm ưu đãi giảm giá mục hàng
Thêm ưu đãi giảm giá giỏ hàng
Thêm mã giảm giá
Tạo khách hàng mới trước khi thanh toán
Thêm khách hàng
Bật/tắt thuế
Chỉ tính thuế suất giỏ hàng
Chấp nhận thanh toán
Chấp nhận thanh toán
Chấp nhận nhiều phương thức thanh toán trong một đơn hàng
Chấp nhận thanh toán từng phần cho đơn hàng
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng
Chấp nhận thanh toán bằng điểm tín dụng cửa hàng
Tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh
Hoàn tất thanh toán với đơn hàng được thanh toán một phần
Máy quẹt thẻ
Có thể thanh toán EMV
Khác
Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện
Hoàn tiền cho đơn hàng
Dùng ứng dụng nhúng
Thiết bị đặt vừa trong túi
(Một số dòng)

(Một số dòng)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí