Đóng gói và gắn nhãn đợt chuyển về

Sau khi gửi đợt chuyển về, vận chuyển mặt hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu bên khác đóng gói và vận chuyển đợt chuyển về, bạn có thể in hướng dẫn này hoặc tải xuống hướng dẫn dưới dạng tệp PDF để gửi cho đơn vị cung ứng hoặc đối tác mảng dịch vụ kho vận của mình.

Giới thiệu tổng quan về đóng gói và gắn nhãn

Sau đây là giới thiệu tổng quan về đợt chuyển về trong Mạng lưới giao hàng Shopify.

Cách đóng gói sản phẩm tốt nhất, chẳng hạn như chia mẫu mã thành các hộp riêng

Việc gắn nhãn và đóng gói đợt chuyển về giúp trung tâm xử lý đơn hàng nhận hàng chính xác hơn. Các đợt chuyển về không được đóng gói và gắn nhãn như dự kiến khi chuyển đến có thể khiến hóa đơn bị chậm thanh toán hoặc bị tính thêm cước phí. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

  • Mỗi mặt hàng riêng lẻ phải có mã vạch đi kèm.
  • Mỗi mẫu mã phải được đóng gói trong hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài. Không để lẫn các mẫu mã.
  • Mỗi hộp bên ngoài hoặc pa-lét phải có nhãn chuyển về.
  • Mỗi hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài chứa hàng trong kho phải được gắn nhãn sản phẩm để cho biết mẫu mã bên trong.

Bước 1: Tải nhãn sản phẩm và nhãn chuyển về

Vào đợt chuyển về trong ứng dụng Giao hàng Shopify. Trong mục Labels (Nhãn), tải xuống nhãn sản phẩm và nhãn chuyển về từ đợt chuyển đã gửi của bạn.

Nhãn sản phẩm được tạo cho mỗi mẫu mã sản phẩm trong đợt chuyển về của bạn. Nhãn sản phẩm được sử dụng để xác định mẫu mã nào nằm trong hộp đựng riêng và mẫu mã nào nằm trong hộp bên ngoài. Mỗi nhãn sản phẩm chứa SKU và mã vạch của mẫu mã.

Nhãn chuyển về được tạo cho mỗi đợt chuyển về. Nhãn chuyển về được sử dụng để xác định xem hộp bên ngoài hoặc pa-lét thuộc đợt chuyển về nào. Nhãn chuyển về cho biết nơi gửi và nơi nhận của đợt chuyển về, thông tin liên hệ của Quản lý dịch vụ hoàn tất đơn hàng dành cho thương nhân và ID nhận. ID nhận hay ASN là số không trùng lặp cung cấp thông tin chi tiết về đợt chuyển về do trung tâm xử lý đơn hàng quét sau khi nhận lô hàng.

Bước 2: Gắn mã vạch vào từng mặt hàng riêng lẻ

Trước khi đóng gói sản phẩm, đảm bảo gắn nhãn cho từng sản phẩm kèm theo SKU và mã vạch.

Nếu hàng hóa của bạn chưa được gắn nhãn, bạn có thể sử dụng ứng dụng Retail Barcode Labels của Shopify hoặc in và gắn nhãn sản phẩm tương ứng từ đợt chuyển cho từng mặt hàng. Bạn cũng có thể trao đổi với Quản lý dịch vụ hoàn thành đơn hàng xem có thể trả thêm phí để trung tâm xử lý đơn hàng gắn giúp mã vạch hay không.

Sản phẩm có mã vạch được đặt trong hộp

Bước 3: Đóng gói các sản phẩm giống nhau trong hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài

Không để lẫn các mẫu mã khi đóng gói đơn vị của bạn. Nếu bạn đang vận chuyển nhiều mẫu mã, hãy đảm bảo các mẫu mã đó được tách riêng trong lô hàng của bạn. Đóng gói hộp bên ngoài nếu có một loại mẫu mã duy nhất, hoặc có nhiều bao bì bên trong (như túi nhựa hoặc các hộp nhỏ hơn) đi kèm một nhãn và chứa một loại mẫu mã duy nhất.

Phải tách riêng các mẫu mã khi đóng gói

Nếu mẫu mã của bạn được đóng gói trong hộp đựng riêng, hãy để hộp đựng riêng trong hộp bên ngoài. Nếu có thể, không để lẫn hộp đựng riêng của các mẫu mã khác nhau trong cùng một hộp bên ngoài.

Nếu bạn cần đóng gói các hộp mẫu mã khác nhau bên trong hộp bên ngoài, hãy dán nhãn sản phẩm cho từng mẫu mã bên ngoài hộp bên ngoài cùng với nhãn vận chuyển. Điều này giúp nhà kho xác định sản phẩm trước khi mở hộp.

Một số đợt chuyển về cần sử dụng nhiều hộp bên ngoài. Bạn có thể sử dụng pa-lét để vận chuyển hộp bên ngoài. Nếu có thể, không để lẫn hộp bên ngoài của các mẫu mã khác nhau trên cùng một pa-lét.

Bước 4: In và gắn nhãn sản phẩm vào hộp đựng riêng và hộp bên ngoài

In và gắn nhãn sản phẩm vào hộp đựng riêng và hộp bên ngoài tương ứng để nhận dạng mẫu mã chứa bên trong.

Nếu hộp bên ngoài chứa hộp đựng riêng của các mẫu mã khác nhau, gắn nhãn sản phẩm cho từng mẫu mã.

Vị trí gắn nhãn sản phẩm

Bước 5: In và gắn nhãn chuyển về vào hộp bên ngoài và pa-lét

In và gắn nhãn chuyển về bên ngoài từng hộp bên ngoài hoặc pa-lét để nhận dạng đợt chuyển về của hộp bên ngoài hoặc pa-lét đó.

Nếu bạn sử dụng pa-lét, hãy nhớ gắn nhãn chuyển về vị trí có thể quét mã và được bảo vệ bằng màng bọc co giãn của pa-lét. Cân nhắc việc gắn hai nhãn chuyển về cho pa-lét để phòng trường hợp rơi mất một nhãn trong quá trình vận chuyển.

Vị trí gắn nhãn chuyển về

Bước 6: Vận chuyển đợt chuyển về và thêm thông tin theo dõi

Chọn dịch vụ vận chuyển để gửi đợt chuyển về đến trung tâm xử lý đơn hàng. Thêm số theo dõi từ hãng vận chuyển của bạn vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Như vậy, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ nắm được khi nào đợt chuyển về của bạn đến nơi.

Nếu đơn vị cung ứng gửi trực tiếp đợt chuyển về đến trung tâm xử lý đơn hàng, hãy liên hệ với trung tâm để biết số theo dõi.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Thêm thông tin theo dõi

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí