Bật tính năng lọc sản phẩm

Bộ lọc cho phép bạn thiết lập tính năng lọc sản phẩm trên trang bộ sưu tập. Khi bạn bật tính năng lọc, khách hàng có thể lọc sản phẩm theo tình trạng còn hàng, loại sản phẩm, màu sắc hoặc các tùy chọn khác để tìm sản phẩm họ quan tâm nhất.

Kiểm tra xem chủ đề của bạn có hỗ trợ bộ lọc hay không

Lọc bộ sưu tập có trong tất cả chủ đề Online Store 2.0.

Để sử dụng lọc bộ sưu tập, bạn cần cài đặt chủ đề Online Store 2.0. Nếu đã cài đặt chủ đề Online Store 2.0 nhưng không sử dụng, bạn vẫn có thể xem và thiết lập các tùy chọn lọc cho cửa hàng nhưng các tùy chọn sẽ không hiển thị với khách hàng.

Bạn có thể xác định xem chủ đề có hỗ trợ tính năng lọc hay không bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng trong trang quản trị Shopify. Nếu chủ đề không hỗ trợ tính năng lọc, thông báo sẽ hiển thị trong mục Lọc bộ sưu tập. Bạn vẫn có thể tạo bộ lọc cho cửa hàng nhưng các bộ lọc này không hiển thị trong cửa hàng trực tuyến, trừ khi chủ đề của bạn hỗ trợ tính năng này.

Bộ lọc hiện có

Bộ lọc hiện có và giá chính được thêm vào theo mặc định. Mẫu mã sản phẩm xác định tùy chọn bộ lọc bổ sung có sẵn. Ví dụ: Nếu bán quần áo với nhiều kích cỡ khác nhau, bạn có thể bật bộ lọc kích cỡ.

Thêm bộ lọc

Chọn bộ lọc sẽ xuất hiện trên trang bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

  1. Cuộn xuống mục Lọc bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Thêm bộ lọc.
  3. Nhấp vào Tùy chọn Sản phẩm, rồi chọn một hoặc nhiều tùy chọn bộ lọc trong danh sách.
  4. Nhấp vào Đã xong để lưu tùy chọn sản phẩm.
  5. Nhấp vào Lưu để cập nhật bộ lọc bộ sưu tập.

Lọc sản phẩm

Khi bật tính năng lọc bộ sưu tập, tùy chọn bộ lọc sẽ hiển thị phía trên sản phẩm đăng tải trong cửa hàng trực tuyến. Không có giới hạn số lượng tiêu chí bộ lọc mà khách hàng có thể chọn. Sau khi khách hàng chọn tùy chọn bộ lọc, danh sách kết quả những sản phẩm đã lọc sẽ tự động cập nhật để hiển thị các sản phẩm phù hợp với tiêu chí của khách hàng.

Hình ảnh trang chủ cửa hàng trực tuyến hiển thị các tùy chọn bộ lọc bên dưới tiêu đề tên

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí