Tạo đơn hàng trả lại có mặt hàng đổi trả

Khách hàng có thể muốn trả lại mặt hàng và đổi sang mặt hàng khác thay vì nhận hoàn tiền. Bạn có thể tạo nhãn trả hàng và đổi các mặt hàng trên trang quản trị Shopify. Việc hỗ trợ đổi hàng sẽ giúp bạn giữ lại doanh thu, tránh hoàn tiền và tăng doanh thu nhờ bán thêm.

Khi bạn thêm mặt hàng đổi trả vào nhãn trả hàng, giá trị của mặt hàng trả lại sẽ được lấy và áp dụng cho mặt hàng đổi trả. Bạn có thể thu hồi bất kỳ khoản chênh lệch nào về giá trị từ khách hàng, hoặc hoàn tiền cho khách hàng. Bạn có thể chọn thời điểm muốn hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền ngay sau khi tạo nhãn trả hàng hoặc chờ đến khi bạn nhận được mặt hàng trả lại.

Những lưu ý khi đổi trả mặt hàng

Trước khi tạo nhãn trả hàng có mặt hàng đổi trả, cân nhắc những điều sau:

 • Bạn không thể thêm mặt hàng tùy chỉnh làm mặt hàng đổi trả.
 • Không thể yêu cầu đổi trả trong nhãn trả hàng tự phục vụ và bạn không thể có quy tắc trả hàng dành riêng cho mục đích đổi trả.
 • Bạn không thể thêm mặt hàng đổi trả khi phê duyệt yêu cầu trả hàng. Nếu yêu cầu trả hàng bao gồm ghi chú yêu cầu đổi trả mặt hàng, bạn có thể từ chối yêu cầu trả hàng và tạo nhãn trả hàng mới có các mặt hàng đổi trả trên trang quản trị Shopify.
 • Bạn không thể thêm mặt hàng đổi trả vào đơn hàng có thuế, nhưng có thể tạo nhãn trả hàng cho đơn hàng có thuế.
 • Cân nhắc cập nhật văn bản chính sách trả hàng và hoàn tiền để thông báo cho khách hàng rằng cửa hàng của bạn chấp nhận đổi hàng.
 • Ưu đãi giảm giá cấp đơn hàng không tự động áp dụng cho mặt hàng đổi trả.

Dòng tiền khi đổi trả hàng

Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về dòng tiền khi đổi trả mặt hàng và những hành động bạn cần thực hiện trong các tình huống cụ thể:

Dòng tiền khi đổi trả hàng
Tình huống Kết quả Thao tác
Mặt hàng mới đắt hơn mặt hàng ban đầu. Khách hàng nợ bạn tiền vì có số dư chưa trả. Bạn có thể thu hồi dư nợ này bằng cách gửi hóa đơn, thu hồi thanh toán hoặc đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.
Mặt hàng mới có giá rẻ hơn mặt hàng ban đầu. Bạn nợ tiền khách hàng một khoản chênh lệch giữa mặt hàng mới và mặt hàng ban đầu. Bạn cần hoàn tiền cho khách hàng.
Cả hai mặt hàng đều có cùng giá trị, đây là trường hợp đổi hàng ngang giá. Số tiền từ mặt hàng ban đầu được áp dụng cho mặt hàng mới. Không yêu cầu thao tác.

Tạo nhãn trả hàng có mặt hàng đổi trả

Bạn có thể tạo đơn hàng trả lại và thêm mặt hàng đổi trả trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn trả lại và thêm mặt hàng đổi trả.

 3. Nhấp vào Đơn hàng trả lại.

 4. Trong mục Chọn mặt hàng trả lại, thực hiện các tác vụ sau:

  1. Chọn mặt hàng cần trả lại.
  2. Nhập số lượng mặt hàng bên cạnh mỗi mặt hàng trả lại.
  3. Chọn lý do trả hàng cho từng mặt hàng trả lại.
 5. Trong mục Mặt hàng đổi trả, nhấp vào Thêm sản phẩm.

 6. Chọn mặt hàng đổi trả, sau đó nhấp vào Xong.

 7. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chọn Tạo nhãn đổi trả trên Shopify để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ.
  • Chọn Tải lên nhãn đổi trả để tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại hiện có cho khách hàng. Trên trang Thêm nhãn đổi trả, tải lên tệp nhãn vận chuyển ở định dạng PDF hoặc JPEG. Bạn có thể nhập Mã theo dõiHãng vận chuyển nếu có những thông tin này.
  • Chọn Trả lại mặt hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify để trả lại sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify.
  • Chọn No return shipping (Không vận chuyển đơn hàng trả lại) để tạo đơn hàng trả lại mà không có thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại.
 8. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Tái nhập kho các mặt hàng trả lại và thực hiện các mặt hàng đổi trả

Sau khi nhận được mặt hàng trả lại, bạn cần kiểm tra và trả về kho các mặt hàng đó, sau đó thực hiện các mặt hàng đổi trả. Bạn có thể thực hiện các bước sau trong bất kỳ đơn hàng nào dựa trên quy trình kinh doanh của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn trả về kho và thực hiện các mặt hàng đổi trả.

 3. Để tái nhập kho các mặt hàng trả lại, thực hiện các tác vụ sau:

  1. Trong mục Đơn hàng trả lại đang được xử lý, nhấp vào Trả về kho.
  2. Chọn các mặt hàng cần trả về kho.
  3. Trong mục Địa điểm trả về kho, chọn địa điểm để trả các mặt hàng về kho.
  4. Nhấp vào Restock items (Trả các mặt hàng về kho).
 4. Để thực hiện mặt hàng đổi trả, truy cập vào mục Tạm dừng rồi nhấp vào Tiếp tục thực hiện. Các mặt hàng đổi trả cũng sẽ hiển thị trong mục Nhãn trả hàng đang được xử lý để tham khảo.

 5. Tùy thuộc vào việc điều chỉnh đơn hàng, bạn sẽ hoàn tiền hoặc thu tiền thanh toán:

  • Nếu bạn nợ tiền khách hàng, hãy hoàn tiền.
  • Nếu khách hàng nợ tiền bạn, nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi chọn cách bạn muốn thu tiền thanh toán.
 6. Trong mục Chưa thực hiện, thực hiện các mặt hàng đổi trả tương tự như cách bạn thực hiện đơn hàng thông thường.

Sau khi bạn thực hiện các mặt hàng đổi trả, khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email. Họ cũng có thể kiểm tra tóm tắt đơn hàng và trạng thái đơn hàng qua tài khoản khách hàng của mình.

Xóa mặt hàng trả lại khỏi nhãn trả hàng

Nếu khách hàng không gửi gói hàng trả lại hoặc có mặt hàng bị thiếu trong gói hàng trả lại, bạn có thể xóa mặt hàng đó khỏi nhãn trả hàng. Sau khi bạn xóa mặt hàng trả lại, số dư trong đơn hàng của bạn sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Bạn không thể xóa các mặt hàng đã hoàn tiền hoặc trả về kho trong nhãn trả hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xóa mặt hàng trả lại.

 3. Trong mục Nhãn trả hàng đang được xử lý, nhấp vào ....

 4. Nhấp vào Xóa mặt hàng trả lại

 5. Chọn mặt hàng bạn muốn xóa khỏi nhãn trả hàng.

 6. Nhấp vào Xóa mặt hàng, sau đó nhấp vào Xóa mặt hàng để xác nhận.

Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng có thể viết email cho bạn để yêu cầu đổi hàng hoặc gửi yêu cầu trả hàng kèm ghi chú bên cạnh mặt hàng họ muốn đổi trả. Bạn có thể tạo đơn hàng trả lại và thêm mặt hàng đổi trả trên trang quản trị Shopify.

Khi đổi trả mặt hàng, bạn có thể nợ tiền khách hàng hoặc khách hàng có thể nợ tiền bạn. Bạn có thể hoàn tiền hoặc thu tiền thanh toán trong quá trình trả hàng.

Sau khi bạn tạo nhãn trả hàng có mặt hàng đổi trả, khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email cho biết mặt hàng nào là mặt hàng đổi trả họ sẽ nhận được và mặt hàng nào họ cần trả lại. Nếu khách hàng nợ bạn tiền đối với các mặt hàng đổi trả, họ có thể vào trang thanh toán và chi trả số dư chưa trả ngay trong thông báo qua email về hóa đơn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí