Danh sách kiểm tra di chuyển ứng dụng Product Reviews

Danh sách kiểm tra này nêu ra các bước để di chuyển từ ứng dụng Product Reviews sang một ứng dụng đánh giá sản phẩm khác. Có thể bạn sẽ thấy hữu ích khi in trang này để tham khảo trong suốt quá trình di chuyển.

Cài đặt ứng dụng đánh giá sản phẩm mới

Bạn có thể dùng bất kỳ ứng dụng đánh giá sản phẩm nào có trên Shopify App Store. Để hỗ trợ bạn di chuyển từ ứng dụng Product Reviews, Shopify đã hợp tác với 5 ứng dụng có thể giúp bạn đồng bộ hóa dữ liệu đánh giá giữa các kênh, bao gồm cửa hàng trực tuyến và ứng dụng Shop, các ứng dụng đó là:

Xuất đánh giá sản phẩm hiện có từ ứng dụng Product Reviews

Nhập đánh giá sản phẩm hiện có vào ứng dụng đánh giá sản phẩm mới

Các bước di chuyển dữ liệu đánh giá sản phẩm sang ứng dụng mới phụ thuộc vào ứng dụng bạn chọn di chuyển sang. Để được hỗ trợ nhập dữ liệu đánh giá, tham khảo tài liệu của ứng dụng này hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ.

Nếu bạn muốn di chuyển sang Judge.me, Loox, Okendo, Stamped,io hoặc Yotpo, thì tùy thuộc vào ứng dụng bạn chọn, hãy tham khảo tài liệu sau đây:

Xác nhận dữ liệu đánh giá đã được nhập

Gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Product Reviews

Sau khi bạn nhập đánh giá vào ứng dụng đánh giá sản phẩm mới và xác nhận các đánh giá đó hiển thị trên cửa hàng trực tuyến, hãy gỡ cài đặt ứng dụng Product Reviews.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí