Shopify Shipping với Hermes

Thương nhân gửi hàng từ địa điểm tại Vương Quốc Anh có thể mua nhãn Shopify Shipping của Hermes.

Vận chuyển nội địa bằng Hermes

Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Mang bưu kiện đến điểm tập kết của Hermes UK ParcelShop 2 ngày làm việc Vận chuyển tiêu chuẩn trong phạm vi Vương quốc Anh
Mang bưu kiện đến điểm tập kết của Hermes UK ParcelShop vào ngày hôm sau 1-2 ngày làm việc Chuyển phát nhanh trong phạm vi Vương quốc Anh

Mang sản phẩm đến Hermes

Bạn có thể gửi sản phẩm tại địa điểm của myHermes ParcelShop. Tìm địa điểm ParcelShop gần nhất.

Hiện tại Shopify Shipping không hỗ trợ lấy hàng qua Hermes.

Yêu cầu bồi thường vận chuyển

Nhãn vận chuyển Hermes mua qua Shopify Shipping hiện không đủ điều kiện để gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển, ví dụ như bồi thường cho các lô hàng bị thất lạc, hư hại hoặc giao trễ.

Nhận hỗ trợ cho lô hàng Hermes

Để được trợ giúp về lô hàng sau khi lô hàng được giao cho Hermes, ví dụ như cố gắng thay đổi lộ trình của lô hàng hoặc khiếu nại điều chỉnh, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Thay đổi lộ trình của lô hàng

Nếu cần trả lại hoặc gửi lô hàng đã được Hermes chấp nhận đến địa chỉ giao hàng khác, bạn có thể yêu cầu thay đổi lộ trình của lô hàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thay đổi lộ trình của lô hàng do cần có thời gian xử lý yêu cầu thay đổi lộ trình và có nhiều bên khác nhau liên quan đến lô hàng.

Bạn không phải nộp phí ngừng thực hiện lô hàng trừ khi cần dán nhãn lại cho lô hàng. Nếu cần nhận lại lô hàng, bạn sẽ phải trả thêm phí chưa giao hàng.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải có những thông tin sau:

  • Mã theo dõi (hay còn gọi là mã vạch Hermes)
  • Địa chỉ giao hàng mới

Khiếu nại điều chỉnh

Nếu bạn bị tính phí điều chỉnh do nhầm lẫn, ví dụ như điều chỉnh trọng lượng lô hàng không chính xác hoặc gói hàng quá cỡ, bạn có thể khiếu nại điều chỉnh.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải có những thông tin sau:

  • Mã theo dõi (hay còn gọi là mã vạch Hermes)
  • Lý do khiếu nại
  • Mọi chứng từ hoặc hình ảnh, ví dụ như cho biết kích thước của gói hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí