Shopify Shipping với Hermes

Nếu bạn đang vận chuyển từ một địa điểm tại Vương quốc Anh, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ Hermes. Bạn có thể mang gói hàng đến địa điểm gửi hàng và vận chuyển ở nội địa.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với Hermes.

Những điều cần cân nhắc đối với các gói hàng vận chuyển với Hermes

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng Shopify Shipping với Hermes:

 • Shopify Shipping với Hermes chỉ vận chuyển nội địa trong Vương quốc Anh và không hỗ trợ cho các nơi nhận hàng quốc tế.
 • Hermes không hỗ trợ giao hàng đến Quần đảo Channel, hộp thư bưu điện hoặc địa điểm của Quân bưu Anh.
 • Hermes không cho phép đến lấy hàng. Bạn phải mang gói hàng đến điểm tập kết bưu kiện của Hermes.

Vận chuyển nội địa bằng Hermes

Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Mang bưu kiện đến điểm tập kết của Hermes UK ParcelShop 2 ngày làm việc Vận chuyển tiêu chuẩn trong phạm vi Vương quốc Anh
Mang bưu kiện đến điểm tập kết của Hermes UK ParcelShop vào ngày hôm sau 1-2 ngày làm việc Chuyển phát nhanh trong phạm vi Vương quốc Anh

Phạm vi bảo hiểm đã bao gồm

Hermes hỗ trợ bảo hiểm tối đa 25 GBP cho các gói hàng bị thất lạc và hư hỏng.

Mang sản phẩm đến Hermes

Bạn có thể gửi sản phẩm tại địa điểm của myHermes ParcelShop. Tìm địa điểm ParcelShop gần nhất.

Hiện tại Shopify Shipping không hỗ trợ lấy hàng qua Hermes.

Nhận hỗ trợ cho lô hàng Hermes

Để được trợ giúp về lô hàng sau khi lô hàng được giao cho Hermes, ví dụ như cố gắng thay đổi lộ trình của lô hàng hoặc khiếu nại điều chỉnh, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Gửi yêu cầu

Nếu lô hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường cho Hermes. Yêu cầu bồi thường phải được gửi trong vòng 28 ngày kể từ ngày tạo nhãn vận chuyển. Yêu cầu bồi thường cho lô hàng giao trễ không được hỗ trợ.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải có những thông tin sau:

 • số đơn hàng trong trang quản trị Shopify
 • mã theo dõi (hay còn gọi là mã vạch Hermes)
 • mã bưu điện của địa chỉ giao hàng
 • giá trị của các mặt hàng trong lô hàng
 • danh mục sản phẩm cho các mặt hàng, ví dụ như "Quần áo và phụ kiện - Giày dép"
 • mô tả từng sản phẩm, ví dụ như "Giày màu nâu, cỡ 5"
 • chi tiết khiếu nại, ví dụ như mặt hàng bị thất lạc hoặc hư hại

Nếu là khiếu nại về gói hàng bị thất lạc, hãy thêm cả Xác nhận chưa nhận được hàng (DOR) có chữ ký của khách hàng và ngày bạn nhận được DOR. Để hỗ trợ xử lý khiếu nại, bạn cũng có thể thêm các bình luận từ khách hàng.

Nhận Xác nhận chưa nhận được hàng

Nếu gói hàng được đánh dấu là đã giao nhưng khách hàng chưa nhận được gói hàng, bạn phải xin Xác nhận chưa nhận được hàng (DOR) có chữ ký của khách hàng trước khi gửi khiếu nại cho Shopify Shipping.

Bạn có thể sử dụng mẫu DOR sau để gửi qua email cho khách hàng ký:

Xin chào [tên công ty của bạn], tôi muốn từ chối nhận bưu kiện có mã theo dõi [chèn mã theo dõi]. Tôi đã kiểm tra với hàng xóm của mình và những người trong gia đình có thể đã ký hoặc nhận hàng và có thể xác nhận chưa nhận được bưu kiện này. Tôi đã kiểm tra toàn bộ xung quanh nhà và chưa tìm thấy bưu kiện. Tôi sẽ thông báo ngay cho bạn khi bưu kiện đến nơi. Tôi đồng ý phối hợp với Bộ phận Hermes Loss and Prevention và cảnh sát trong trường hợp điều tra các mặt hàng còn thiếu. Tôi xác nhận rằng tuyên bố này là sự thật và chính xác về mọi mặt. Tôi hiểu rằng việc đưa ra tuyên bố giả có thể dẫn đến việc truy tố. Đã ký: __________________Ngày:____________________

Thay đổi lộ trình của lô hàng

Nếu cần trả lại hoặc gửi lô hàng đã được Hermes chấp nhận đến địa chỉ giao hàng khác, bạn có thể yêu cầu thay đổi lộ trình của lô hàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thay đổi lộ trình của lô hàng do cần có thời gian xử lý yêu cầu thay đổi lộ trình và có nhiều bên khác nhau liên quan đến lô hàng.

Bạn không phải nộp phí ngừng thực hiện lô hàng trừ khi cần dán nhãn lại cho lô hàng. Nếu cần nhận lại lô hàng, bạn sẽ phải trả thêm phí chưa giao hàng.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải có những thông tin sau:

 • Mã theo dõi (hay còn gọi là mã vạch Hermes)
 • Địa chỉ giao hàng mới

Khiếu nại điều chỉnh

Nếu bạn bị tính phí điều chỉnh do nhầm lẫn, ví dụ như điều chỉnh trọng lượng lô hàng không chính xác hoặc gói hàng quá cỡ, bạn có thể khiếu nại điều chỉnh.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải có những thông tin sau:

 • Mã theo dõi (hay còn gọi là mã vạch Hermes)
 • Lý do khiếu nại
 • Mọi chứng từ hoặc hình ảnh, ví dụ như cho biết kích thước của gói hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí