Những điều cần cân nhắc khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu

Trước khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu, bạn cần cân nhắc những điều sau:

  • Biểu mẫu chỉ hiển thị trong cửa hàng của bạn khi đã được kích hoạt. Biểu mẫu được kích hoạt theo mặc định khi tạo.
  • Để hiển thị biểu mẫu cửa sổ bật lên trong cửa hàng, bạn cần cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trong chủ đề.
  • Để hiển thị biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng, bạn cần sử dụng chủ đề Online Store 2.0.
  • Nếu bạn sử dụng cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng, sau đó hủy kích hoạt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu, thì biểu mẫu cửa sổ bật lên vẫn chỉ hiển thị trên các trang có cả biểu mẫu trên cùng dòng. Trong trường hợp này, biểu mẫu cửa sổ bật lên không hiển thị trên các trang không có biểu mẫu trên cùng dòng. Để ngăn biểu mẫu cửa sổ bật lên hiển thị trên mọi trang, hãy hủy kích hoạt biểu mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí