Cập nhật dịch vụ đối với SFN và các ngày chính trong dịp BFCM 2022

Hình ảnh các hộp có dòng chữ Readiness hub

Bạn có thể sử dụng thông tin cập nhật về dịch vụ và các ngày chính trên trang này để lập kế hoạch cho dịp BFCM và mùa lễ tết. Dù bạn dự định chạy chương trình khuyến mãi trong thời gian này hay không, khối lượng công việc gia tăng trong mạng lưới giao hàng và thực hiện đơn hàng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Để đảm bảo bạn đặt ra những kỳ vọng phù hợp cho khách hàng và sản phẩm đến SFN kịp thời cho dịp BFCM, xem lại ngày tháng và thông tin trên trang này.

Gửi hàng trong kho đến SFN kịp thời cho BFCM

Để đảm bảo SFN xử lý và phân phối hàng trong kho trên mạng lưới kịp thời cho dịp BFCM, hàng trong kho phải đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN trước ngày 1 tháng 11. Hàng trong kho đến nơi sau ngày 1 tháng 11 sẽ được chấp nhận, nhưng có thể gặp tình trạng chậm trễ trong xử lý và phân phối.

Khi gửi hàng trong kho đến SFN trước ngày 1 tháng 11, bạn đảm bảo được rằng đội ngũ SFN có đủ thời gian để xử lý và phân phối sản phẩm trên mạng lưới của chúng tôi, giúp đảm bảo nhiều khách hàng hơn đủ điều kiện nhận hàng trong 2 ngày.

Nếu là thương nhân đang trong giai đoạn đào tạo ban đầu vào SFN thì bạn cần đảm bảo hàng trong kho sẽ đến trung tâm thực hiện đơn hàng SFN trước ngày 28 tháng 10. Hàng trong kho đến sau ngày 28 tháng 10 được chấp nhận nhưng sẽ chỉ sẵn sàng để SFN thực hiện vào giữa tháng 12.

Xem lại các bài viết sau để đảm bảo sản phẩm được SFN giao và xử lý chính xác:

Trì hoãn ngoài dự định trong dịp BFCM

Nếu quá trình thực hiện hoặc giao hàng bị chậm trễ ngoài dự tính, ví dụ như do thời tiết cực đoan, ảnh hưởng tới bạn hoặc khách hàng, bạn sẽ nhận được cảnh báo trong ứng dụng SFN. SFN sẽ liên hệ với bạn để trao đổi về quá trình trì hoãn kéo dài hơn 24 giờ. Để đảm bảo SFN có thông tin liên hệ chính xác, xem lại tùy chọn liên hệ của bạn trong ứng dụng SFN.

Giờ làm việc của trung tâm xử lý đơn hàng SFN trong dịp BFCM

Các trung tâm xử lý đơn hàng SFN làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Tìm hiểu thêm về giờ làm việc của trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí