Lagerantall endret

Utløseren Lagerantall endret starter en arbeidsflyt når lagerbeholdningen endres for et bestemt produkt. Kilden til lagerendringen kan være en bestilling, en manuell lageroppdatering eller en app som endrer lagerbeholdningen.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Lagerantall endret.

Eksempler

Eksempel på en arbeidsflyt som publiserer et produkt når lagerantallet endres fra mindre enn eller tilsvarende null til mer enn null

I dette arbeidsflyteksempelet publiseres et produkt når lagerantallet for et produkt endrer seg fra mindre enn eller tilsvarende null til mer enn null.

Teste utløseren Lagerantall endret

Endre lagerantallet for et produkt for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Lagerantall endret kan det utføres handlinger med Product Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis