Bật ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng

Bạn có thể sử dụng ghi chú đơn hàng để nhận hướng dẫn đặc biệt từ khách hàng về cách chuẩn bị và giao đơn hàng. Hầu hết các chủ đề Shopify miễn phí cho phép bạn bật hộp văn bản ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng. Chủ đề Simple không hỗ trợ ghi chú đơn hàng.

Ghi chú đơn hàng

Bật ghi chú đơn hàng

Để bật tính năng ghi chú đơn hàng:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Bạn có thể tìm thấy cài đặt giỏ hàng của chủ đề trong tab Theme settings (Cài đặt chủ đề) hoặc tab Sections (Mục). Trước tiên, nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề) và xem trong đó có cài đặt giỏ hàng của chủ đề hay không:

  Cài đặt giỏ hàng

  Nếu chủ đề của bạn không có mục giỏ hàng trong tab Theme settings (Cài đặt chủ đề), nhấp vào Sections (Mục). Để truy cập vào cài đặt giỏ hàng, trong bản xem trước chủ đề, điều hướng đến trang giỏ hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng giỏ hàng ở đầu trang. Khi đã truy cập vào trang giỏ hàng trong bản xem trước chủ đề, bạn sẽ thấy tab cài đặt giỏ hàng trong trình biên tập chủ đề:

  Cài đặt giỏ hàng 2

 3. Trong cài đặt giỏ hàng của chủ đề, chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).

  Ghi chú trong giỏ hàng

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa nhãn ghi chú đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa nhãn hiển thị bên trên hoặc hiển thị cùng với hộp văn bản chứa ghi chú đơn hàng. Theo mặc định, nhãn sẽ có dạng "Hướng dẫn đặc biệt cho người bán":

Nhãn ghi chú đơn hàng

 1. Tìm chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

 2. Trong hộp Filter translations (Lọc bản dịch), nhập Special instructions để hiển thị bản dịch ghi chú đơn hàng:

  Bản dịch ghi chú đơn hàng

 3. Nhập nhãn ghi chú đơn hàng mới.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí