Lagerkvantiteten har ändrats

Utlösaren för ändrad lagerkvantitet startar ett arbetsflöde när lager ändras för en viss produkt. Källan till lagerändringen kan vara en order, en manuell ändring av lager eller en app som ändrar lagerkvantiteter.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Lagerkvantitet ändrad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som publicerar en produkt när lagret ändras från mindre än eller lika med noll till mer än noll

I det här exempelarbetsflödet publiceras en produkt när lagerkvantiteten för en produkt ändras från lika med eller lägre än noll till mer än noll.

Testa utlösaren "Lagerkvantiteten har ändrats"

Ändra en produkts lager för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Utlösaren "Lagerkvantitet ändrad" gör det möjligt att vidta åtgärder med "Product Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis