Lägg till metafält för produktserie

Åtgärden Lägg till metafält för produktserie lägger till ett metafält i produktserien som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den produktserien.

Fält

Åtgärden Lägg till metafält för produktserie innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till metafält för produktserie.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andras.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Lägg till metafält för produktserie har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produktserie-ID identifierar produktserien där ett metafält ska läggas till. Produktserie-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till metafält för produktserie kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för produktserie när en produktserie skapas

I det här arbetsflödet läggs en produktseries metafält till för alla nyskapade produktserier.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis