Skicka distributionsförfrågan

Åtgärden Skicka en förfrågan skickar en förfrågan om att distribuera produkter till en distributionstjänst för den order som utlöser arbetsflödet. Åtgärden Skicka en distributionsbegäran fungerar endast med appar för tredjepartsdistributionstjänster.

Om en order innehåller produkter som inte kan distribueras av en distributionstjänst, registrerar Flow dem som misslyckade förfrågningar. I ordrar som innehåller både produkter som kan distribueras av en tjänst och produkter som inte kan distribueras av en tjänst skickas förfrågningar om de produkter som kan distribueras.

Fält

Åtgärden skicka en förfrågan om att skicka innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka förfrågan om att skicka.
Fält Beskrivning
Meddelande Ett ytterligare meddelande som ska skickas med begäran om att få distribueras.

Utlösare

Åtgärden för att skicka en förfrågan om att skicka har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, order-ID,identifierar ordern som du skickar en distributionsförfrågan om. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden för att skicka en distributionsförfrågan om att skicka kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en distributionsförfrågan när en order är betald

I det här exempelarbetsflödet skickas en distributionsförfrågan om att få en order när den betalas.

API-uppgifter

För mer information, granska fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRe mutation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis