Legg til metafelt for bestilling

Handlingen Legg til metafelt i bestilling legger til et metafelt i bestillingen som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt i bestillingen.

Felt

Handlingen Legg til metafelt i bestilling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til metafelt i bestilling.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Legg til metafelt i bestilling har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen metafeltet skal legges til i. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til metafelt i bestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et bestillingsmetafelt når en bestilling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges et bestillingsmetafelt til alle nyopprettede bestillinger.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis