Vent

Handlingen Vent forsinker neste handling eller betingelse i en arbeidsflyt inntil en gitt tid har passert. Når arbeidsflyten kommer til handlingen Vent forsinkes alle påfølgende trinn i arbeidsflyten inntil ventetiden har passert.

Hvis du endrer en aktiv arbeidsflyt som bruker handlingen Vent kan det ha uventede resultater. Før du gjør endringer i en arbeidsflyt som bruker denne handlingen, må du undersøke om du har aktive kjøringer av arbeidsflyten i ventende tilstand ved å se Aktivitet-siden. Hvis en arbeidsflyt med handlingen Vent utløses og har aktive kjøringer i ventende tilstand, skjer følgende:

  • Hvis du redigerer arbeidsflyten for å endre betingelser eller handlinger etter venteperioden, vil den bruke den oppdaterte versjonen av arbeidsflyten i stedet for den opprinnelige versjonen når den aktive kjøringen fortsetter.
  • Hvis du deaktiverer eller sletter arbeidsflyten vil aktive kjøringer i ventende tilstand stoppes. Arbeidsflyten merkes som kansellert.

Felt

Handlingen Vent inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Vent.
Felt Beskrivelse
Lengden på ventetiden Tidsperioden for forsinkelsen før arbeidsflyten fortsetter til neste trinn. Som standard er forsinkelsen satt til 0 sekunder. For å angi tidsforsinkelsen gjør du følgende:
  • Angi tiden for forsinkelsen. Tallet kan være et heltall eller et tall med desimaler, som 2,5.
  • Velg tidsperioden for forsinkelsen.

Utløsere

Handlingen Vent kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som venter i én dag før det sendes en e-post

I dette arbeidsflyteksempelet brukes ventehandlingen til å forsinke gjenværende handlinger og betingelser i arbeidsflyten inntil én dag har gått. Etter én dag sendes en e-post dersom bestillingen ikke er oppfylt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis